Laboratorium optyki widzenia

Regulamin Laboratorium z harmonogramem na rok akademicki 2023-24 (aktualizacja 19/03/2024, może być konieczne przeładowanie strony)

Instrukcja do ćwiczenia 1   Budowa i badanie modelu oka miarowego i wyznaczanie zakresu akomodacji

Karta pomiarowa do ćwiczenia 1 

PLIK, w którym opisano szczegółowo metodę Bessela do wyznaczania długości ogniskowej soczewki skupiającej i porównano ją z innymi metodami

Instrukcja do ćwiczenia 2   Budowa modelu modelu krótkowzrocznego i wyznaczenie korekcji do dali

Karta pomiarowa do ćwiczenia 2 

Instrukcja do ćwiczenia 3   Budowa modelu modelu nadwzrocznego i wyznaczenie korekcji do dali

Karta pomiarowa do ćwiczenia 3 

Instrukcja do ćwiczenia 4   Wyznaczanie korekcji do bliży dla prezbiopa nadwzrocznego i krótkowzrocznego

Karta pomiarowa do ćwiczenia 4 

Instrukcja do ćwiczenia 5   Obserwacja siatkówkowych obrazów astygmatycznych

Karta pomiarowa do ćwiczenia 5 

Instrukcja do ćwiczenia 6   Korekcja astygmatyzmu zwykłego

Karta pomiarowa do ćwiczenia 6 

Instrukcja do ćwiczenia 7   Wyznaczanie powiększenia okularowego obrazu siatkówkowego i badanie wpływu wielkości źrenicy na jakość obrazu siatkówkowego przy różnego rodzaju ametropiach

Karta pomiarowa do ćwiczenia 7 

Instrukcja do ćwiczenia 8   Korekcja wady sferocylindrycznej

Karta pomiarowa do ćwiczenia 8 

Kolokwium wyjściowe (2022)(Lista eksperymentów do wykonania na kolokwium wyjściowym. Student wykonuje jeden eksperyment wylosowany z listy. Maksymalny czas wykonania eksperymentu i stosownych obliczeń wynosi 30 minut.)