Korelacja DEM-NSUCO

Instytucja przeprowadzająca badanie: Wydział Fizyki,

Osoba przeprowadzająca badanie: Małgorzata Dębowska (tel. kontaktowy: 794-289-198).

Projekt badawczy prowadzony w ramach pracy magisterskiej (promotor dr hab. Jacek Pniewski, opiekun pomocniczy mgr Justyna Kiermasz).

Miejsce badania: stary budynek Wydziału Fizyki (ul. Pasteura 7, wejście od ul. Banacha), dawna sala nr 17 na parterze (wejście naprzeciwko bufetu).

Cel badania: sprawdzenie czy istnieje korelacja pomiędzy dwoma testami używanymi do badania motoryki oczu.

Przebieg: Badanie składa się z dwóch różnych testów służących do badania ruchów oczu, komputerowego badania wzroku, standardowego badania optometrycznego oraz wypełnienia ankiet przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Podczas wykonywania jednego testu dziecko zostanie poproszone o jak najszybsze odczytanie na głos cyfr ułożonych w kolumny i rzędy. Czas trwania tego testu to ok 1-3 min.

W drugim teście dziecko będzie poproszone o śledzenie wzrokiem patyczka z kulką. Test ten będzie wykonywany w pozycji stojącej, wykonanie go również zajmie ok 1-3 min.

Podczas przeprowadzania pozostałych badań dziecko będzie czytać litery pojawiające się na ekranie. Pojawią się pytania w której sytuacji litery są lepiej widoczne, bardziej wyraźne, a w niektórych testach zostanie zgaszone światło. Badanie będzie się odbywać przy pomocy urządzenia w którym znajdują się soczewki, takie jak w kasecie okulistycznej. Po badaniu zostanie przymierzona oprawka próbna w której zostaną zamontowane moce wynikłe z badania.

Podczas przeprowadzania badań nie są podawane żadne krople do oczu i oko nie jest dotykane.

Korzyści: Badanie może przynieść uczestnikom pośrednią korzyść o charakterze diagnostycznym, ponieważ podczas badania optometrycznego może zostać wykryta wada wzroku lub inne nieprawidłowości w stanie zdrowia narządu wzroku. W takim przypadku zostanie wydana recepta na okulary i/lub zalecenie konsultacji z lekarzem okulistą lub optometrystą terapeutą widzenia.

Ryzyko: Badanie optometryczne nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, jednak może wiązać się z krótkotrwałym dyskomfortem, zmęczeniem, bólem i pieczeniem oczu oraz bólem głowy. Badanie zostało zaakceptowane przez Komisję Rektorską ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka.

W badaniu mogą wziąć udział osoby w wieku 7−14 lat, które znają cyfry, płynnie mówią i rozumieją język polski, a także potrafią czytać i mówić. Osoby, które posiadają choroby neurologiczne i psychiatryczne, zeza jawnego oraz jednooczność nie mogą wziąć udziału w badaniu.

Prawa i obowiązki uczestnika badania: Uczestnik badania ma prawo zrezygnować z udziału w badaniu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Na badanie nie można przyjść w soczewkach kontaktowych, należy zdjąć je minimum 30 minut przed badaniem. Na badanie proszę zabrać swoje okulary.

Wyniki badania będą wykorzystane anonimowo.

Informacja dla rodzica na temat reżimu sanitarnego:

Wszystkie powierzchnie czynne oraz przedmioty/sprzęty będą dezynfekowane po każdym użyciu, a pomiędzy uczestnikami badania sala będzie wietrzona. Ponadto będą używane maseczki jednorazowe zarówno przez osobę badającą jak i przez uczestników badania.

Zapisy wyłącznie poprzez system rezerwacji: acko.asysto.pl