Środowiskowe seminarium nauk o widzeniu

Seminarium obowiązkowe dla studentów I roku studiów Optometria

Na seminarium przedstawiane są referaty z zakresu optometrii, optyki okularowej, okulistyki i optyki biomedycznej. Prezenterami są naukowcy oraz praktycy z w/w dziedzin oraz doktoranci Zakładu Fotoniki.

Harmonogram 2019-20