Studia II stopnia: Optometria

kierownik dr hab. Jacek Pniewski 

Studia rozszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia ESOOiO. Absolwent kierunku posiada wykształcenie w zakresie terapii wzrokowej, korygowania wysokiej krótkowzroczności oraz optometrii geriatrycznej, czyli problemów optometrycznych najważniejszych dla polskiego społeczeństwa. Jest także przygotowany do prowadzenia własnych badań i analiz w ramach praktyki optometrycznej oraz do proponowania syntez i rozwiązań problemów optometrycznych o znaczeniu społecznym.

Inicjatorem powstania kierunku i pierwszym kierownikiem był dr hab. Marek Kowalczyk–Hernandez (obecnie emeryt).

Ważne adresy: