Dopasowanie torycznych soczewek kontaktowych

Instytucja przeprowadzająca badanie: Wydział Fizyki

Osoba przeprowadzająca badanie: Adam Muchyński

Projekt badawczy prowadzony w ramach pracy magisterskiej (promotor dr hab. Jacek Pniewski, opiekun pomocniczy mgr Justyna Kiermasz).

Miejsce badania: stary budynek Wydziału Fizyki (ul. Pasteura 7, wejście od ul. Banacha), dawna sala nr 17 na parterze (wejście naprzeciwko bufetu).

Cel badania: Badanie ma na celu określenie najlepsze ostrości wzroku w soczewkach kontaktowych. Sprawdzone to będzie poprzez użycie dodatkowych soczewek sprawdzających czy zmiana mocy polepszy jakość widzenia.

Kto może wziąć udział w badaniu:

Kto nie może wziąć udziału w badaniu:

Przebieg badania:  Badanie składać się będzie z dwóch etapów, każdy trwający około 30 minut:

Etap I – badanie wzroku. Podczas niego zostanie określona Pana(i) wada wzroku. Po badaniu oczu określone zostanie czy może Pan(i) nosić miękkie soczewki kontaktowe.

Etap II – dopasowanie soczewek kontaktowych. 

Korzyści: Przejdzie Pan(i) przez optometryczne badanie wzroku. Otrzyma Pan(i) parę miesięcznych miękkich soczewek kontaktowych, płyn i pudełko do ich pielęgnacji i przechowania. Przesiewowo  zbadany zostanie stan zdrowia układu wzrokowego i gałki ocznej. W przypadku wykrycia zmian zostanie Pan(i) pokierowany na dalszą diagnostykę okulistyczną.

Ryzyko: Badanie wzroku u niektórych osób może wiązać się z dyskomfortem, zmęczeniem, pojawieniem się bólu oczu, pieczenia oczu, bólu głowy. Nauka zakładania soczewek kontaktowych może wiązać się ze stresem, zaczerwienieniem powiek i spojówek. Stosowanie soczewek kontaktowych w sposób niezgodny z zaleceniami specjalisty oraz producenta soczewek może prowadzić do powikłań.

Prawa i obowiązki uczestnika badania: Udział w badaniu jest dobrowolny. Uczestnik badania ma prawo zrezygnować z badania w dowolnym momencie bez podania przyczyny. 

Na badanie należy stawić się bez soczewek kontaktowych, w przypadku ich stosowania uprasza się o zdjęcie na 30 minut przed planowaną godziną badania.

Zapisy wyłącznie poprzez system rezerwacji: acko.asysto.pl

Aktualizacja: 2023-03-24