Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

Instrukcja do ćwiczenia OG-1 (Pomiar współczynników załamania szkła metodą goniometryczną)

Instrukcja do ćwiczenia OG-2 (Pomiar ogniskowych soczewek cienkich)

Instrukcja do ćwiczenia OG-3 (Pomiar aberracji soczewek)

Instrukcja do ćwiczenia OG-4 (Podstawy mikroskopii optycznej)

STARA WERSJA: Instrukcja do ćwiczenia OG-5 (Układy optyczne) 

Instrukcja do ćwiczenia OG-6 (Płaszczyzny główne)

Instrukcja do ćwiczenia OG-7 (Pomiar krzywizny soczewek).